O nas

Samochody elektryczne to przyszłość motoryzacji. Wszystkie duże marki producentów podejmują decyzje o wprowadzaniu nowych modeli samochodów posiadających napęd elektryczny. Do roku 2020 planowane jest przedstawienie 300 modeli samochodów elektrycznych. Rosnąca liczba tych pojazdów powoduje potrzebę rozbudowy infrastruktury ładowania, która gwarantuje nieprzerwaną mobilność. Wychodząc na przeciw tym potrzebom, powstało Centrum Pojazdów Elektrycznych. Oferujemy usługi w zakresie budowy i zarządzania stacjami ładowania. Stanowimy „one-stop shop” dla klientów poszukujących rozwiązań w zakresie elektromobilności – dla domu, biznesu oraz sektora publicznego. Oprócz infrastruktury ładowania proponujemy naszym klientom rozwiązania fotowoltaiczne, magazyny energii oraz kogeneracje. Będziemy wkrótce również oferować zakup i wynajem pojazdów elektrycznych oraz ich naprawy.

Centrum Pojazdów Elektrycznych jest jedną z marek istniejącej od ponad dziesięciu lat firmy Energomix S.A. (www.energomix.com), która świadczy usługi doradztwa energetycznego. W swoim portfolio ma ponad 3500 klientów biznesowych i instytucji publicznych na terenie całego kraju, a specjaliści z dziedziny efektywności energetycznej mogą pochwalić się wieloma udanymi projektami, które w istotny sposób wpłynęły na uzyskanie oszczędności finansowej i energetycznej wielu przedsiębiorców. Dzięki udokumentowanej praktyce i umiejętnościom pozyskanym podczas lata doświadczeń, nie obawiamy się realizacji zadań trudnych i nietypowych. Dysponujemy grupą fachowców, posiadających najwyższe kwalifikacje oraz wiedzę do budowy sieci, montażu i instalacji stacji ładowania samochodów elektrycznych. Naszą misją jest promowanie rozwoju elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii.

Partnerzy

Nasz Zespół

Michał Suska – Prezes Zarządu spółki Energomix S.A. prowadzącej markę Centrum Pojazdów Elektrycznych. Michał jest również zaangażowany w inne przedsięwzięcia biznesowe, między innymi zarządza czołową firmą w Polsce zajmującą się efektywnością energetyczną – Energomix. Od 2014 roku pełnił funkcję eksperta Business Centre Club ds. efektywności energetycznej. Jest również Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradztwa Energetycznego oraz członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Wcześniej zdobywał doświadczenie w irlandzkim funduszu private equity. Pracował również w Unicredit MIB oraz EY. Michał jest absolwentem dwóch kierunków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendystą Haskayne School of Business (University of Calgary). Został przyjęty do elitarnego programu Future Energy Leaders’ prowadzonego przez Światową Radę Energetyczną. W programie bierze udział tylko 100 młodych, najzdolniejszych liderów z branży energetycznej z całego świata. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

inż. Łukasz Gradowski – Specjalista ds. Elektromobilności – Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki na kierunku Informatyka. Posiada uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych, Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Rynek EV

Dnia 22 lutego 2018 roku weszła w życie opracowana przez Ministerstwo Energii ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, której podstawowym celem jest określenie zasad rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej wykorzystaniu paliw alternatywnych w transporcie.

Rząd zakłada, że do 2020 roku po polskich drogach poruszać się będzie 50 tysięcy pojazdów elektrycznych, a do roku 2025 ich liczba wzrośnie do miliona. W planach do końca 2020 r. jest stworzenie sieci punktów ładowania:

  • ok. 6 tys. punktów o normalnej mocy ładowania;
  • 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy.

Ustawa wprowadza obligatoryjny udział pojazdów o napędzie elektrycznym we flocie części organów administracji centralnej oraz wybranych jednostek samorządu terytorialnego. Do 2025 roku udział samochodów elektrycznych we flotach instytucji publicznych powinien być na poziomie 50 %. W myśl ustawy, jednostki samorządu terytorialnego muszą, do 31 stycznia każdego roku przekazywać ministrowi właściwemu do spraw energii informację o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych w użytkowanej flocie pojazdów.

Dodatkowo, do 31 grudnia 2018 roku samorządy mają przygotować analizę kosztów i korzyści wynikających z wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych. Tego typu analizy jednostki samorządu terytorialnego sporządzają co 36 miesięcy. Wyłączone z tego obowiązku są  gmin i powiaty, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys.

Do 15 stycznia 2020 r. każdy wójt, burmistrz albo prezydent miasta zobowiązany został do sporządzenia raportu dotyczącego ogólnodostępnych punktów ładowania na obszarze gminy.

Ustawa wprowadza szereg zachęt i udogodnień dla kierowców pojazdów elektrycznych m.in.:

  • Zwolnienie z akcyzy na zakup aut BEV tzw. Battery Electric Vehicle;
  • Możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych po pasach drogowych dla autobusów (tzn. po tzw. Buspasach);
  • Wyznaczenie stanowisk postojowych przy ogólnodostępnych stacjach ładowania pojazdów elektrycznych do wykorzystania tylko podczas ładowania;
  • Dodatkowe, bezpłatne miejsca parkingowe w strefach płatnego parkowania (odrębnie od miejsc postojowych przy stacjach ładowania) dla pojazdów BEV;
  • Zwolnienie pojazdów BEV z opłat za postój na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania;
  • Podwyższenie stawek odpisów amortyzacyjnych (zwiększenie dotychczasowego ograniczenia wartości początkowej pojazdu z 20 tys. do 30 tys. euro);
  • Tworzenie przez gminy stref czystego transportu, do których ogranicza się wjazd pojazdów innych niż napędzane paliwami alternatywnymi.

Kariera

Centrum Pojazdów Elektrycznych jest jedną z marek istniejącej od ponad dziesięciu lat firmy Energomix S.A., która świadczy usługi doradztwa energetycznego. Oferujemy usługi w zakresie budowy i zarządzania stacjami ładowania. Stanowimy „one-stop shop” dla klientów poszukujących rozwiązań w zakresie elektromobilności – dla domu, biznesu oraz sektora publicznego.

Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem Energomix S.A. poszukujemy:

Elektryków z uprawnieniami SEP 

Praca na terenie całej Polski do kompleksowej realizacji projektów związanych z przyłączeniem stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Doradcy Handlowego ds. Elektromobilności

Pozyskiwanie klientów biznesowych zainteresowanych instalacją stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Oferujemy wynagrodzenie podstawowe, prowizję od sprzedaży, samochód i potrzebne narzędzia. Praca głównie w terenie z klientami. Konieczna obecność w biurze w Warszawie (3 razy w tygodniu po 1-2 godziny).

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania swojego CV na adres mailowy: rekrutacja@energomix.pl. Można również kontaktować się telefonicznie 535 767 443.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Nasi Klienci

Energa Obrót jest Naszym Klientem oraz wieloletnim Partnerem Biznesowym. W ramach współpracy wykonaliśmy dla nich już wiele montaży stacji ładowania samochodów elektrycznych, min. w Gdyni, Gdańsku, Jastarni, Olsztynie i Pucku.

Sprawdź, gdzie możesz naładować swój samochód elektryczny.